ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Με τον όρο web 2.0 εννοούνται μια σειρά από εφαρμογές και περιβάλλοντα στο Διαδίκτυο που χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι είναι ανοιχτά στην πρόσβαση και ευνοούν την ουσιαστική συμμετοχή των χρηστών. Οι χρήστες, όχι μόνο επισκέπτονται μιαιστοσελίδα αλλά σχολιάζουν, κατασκευάζουν δικές τους ιστοσελίδες και δημιουργούν περιεχόμενο, αξιολογούν συλλογικά τοπεριεχόμενο του διαδικτύου, μοιράζονται τους ψηφιακούς πόρους, δημιουργούν και συντηρούν online κοινότητες.Οι επιπτώσεις του web 2.0 είναι σημαντικές στον τρόπο που οι άνθρωποι επικοινωνούν, εκφράζονται και διαμορφώνουν τις ταυτότητές τους.

images2.jpeg


wikipedia

wikispaces